Publikace

Na adrese OS ČČK Praha 7 – Janovského 29, Praha 7 Holešovice máte možnost zakoupení učebnic pro výuku první pomoci

Základní norma zdravotnických znalostí – Publikace vychází ve 2. rozšířeném vydání. Je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí včetně jejího nadstavbového modulu pro pedagogické pracovníky. A5/78 stran 60 Kč ZNZZ
Zdravotník zotavovacích akcí – Již 5., přepracované, vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotníků zotavovacích akcí a škol v přírodě. Všechny kapitoly – především první pomoc, hygiena a epidemiologie a hyginické předpisy – jsou aktualizovány, aby odpovídaly současnému poznání. A5 / 154 stran 110 Kč ZZA
Mladý zdravotník – Pro přípravu mladých zdravotníků, ale nejen jich, vydal ČČK nové vydání této publikace. Formou přístupnou svému věku se v ní děti základních škol dozvědí jak vypadá a funguje lidské tělo a především jak ošetřit sebe, kamaráda či jiného. Dozvědí se i o existenci Červeného kříže. A5 / 96 stran 60 Kč Mladý zdravotník
První pomoci u dětí – Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináš základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci. A5 / 99 stran 60 Kč První pomoc u dětí
Hry a nápady pro výuku první pomoci – Knížka nabízí 71 her a námětů pro výuku první pomoci. Využijí ji vedoucí kroužků mladých zdravotníků, skupin dětí Mládeže ČČK, organizátoři studijních středisek, ale i ti, kteří přednáší první pomoc pro dospělé. Může být rovněž inspirací pro výuku ochrany člověka za mimořádných událostí nebo přírodopisu. A5 / 33 stran 40 Kč Hry a nápady
Magazín mladého zdravotníka – I v roce 2012 vydává Český červený kříž magazín pro děti zajímající se o první pomoc (a nejen o ni) – pro mladé zdravotníky. Je určen hlavně pro kroužky mladých zdravotníků na školách, při místních skupinách i jinde. Co vás v něm může zaujmout letos? Léto bez karambolů, Zlomeniny, Poranění kloubů, Zdravotnický materiál … ale také Tomáš Klus, English – John and Mary, Extrémní sporty, Daruj krev jen jako a řada dalších. A4 / 54 stran 30 Kč Magazín mladého zdravotníka
První pomoc do kapsy – Příručka je určena lidem všech věkových kategorií na pomoc při poskytovaní první pomoci v jakémkoliv závažném případě. Vychází z ověřených nejmodernějších postupů na záchranu života. Můžete ji mít pořád u sebe, abyste v ní našli radu, jak postupovat při stavech ohrožení života. Je ilustrovaná názornými fotografiemi a odbornými nákresy. A6 / 128 stran 70 Kč První pomoc do kapsy
Průvodce bezpečnou domácnosti – Tato nepostradatelná příručka vám umožní jednat v jakékoliv tísňové situaci rychle a s rozvahou. Je pečlivě rozvržena tak, abyste vždy okamžitě našli potřebné informace, ať již půjde o záchranu života, či o praktické východisko z nouze při běžných nehodách. Kapitoly: První pomoc, Onemocnění v rodině, Poruchy v domáctnosti a Živelní pohromy. A5 / 256 stran 150 Kč Průvodce bezpečnou domácností