Naše činnost
Český červený kříž hledá dobrovolníky. Nejzranitelnější skupinou ohroženou koronavirem jsou senioři. Náplň pomoci by spočívala v různých pochůzkách jako jsou nákupy, dojití do lékárny a na poštu a podobně.
V případě zájmu prosím vyplňte dotazník a zaregistrujte se jako dobrovolník.
Odkaz na dotazník: https://forms.gle/69quiJ3ACYVm5tjE9


Koronavirus – předcházejme šíření nákazy

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak – zejména u oslabených jedinců – někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.

Český červený kříž je zapojen na základě požadavků ústředních orgánů a potřeb v místě působení oblastních spolků.

Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce onemocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s „infekčním nábojem“ velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.

Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob.

U všech osob v populaci pak zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny – tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 2 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.

Nos a ústa bychom si měli na veřejnosti krýt třeba i improvizovaně textilií nebo ochranou pomůckou. Vyvarujme se také doteků rukou obličeje.

Červený kříž a COVID 19

Český červený kříž doporučuje všem občanům respektovat pokyny a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví a rozhodnutí státních orgánů, jak jsou např. dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví nebo lince 1212.

Můžeme konstatovat, že jsou naprosto v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Chránite tím zdraví své i zdraví svého okolí. Nákaza tohoto typu není jen individuální záležitostí konkrétního jedince, ale jejímu rozšíření ve společnosti lze předejít jen respektováním uvedených opatření a zásad.

Zdraví lidé by měli dále mít dostatečný příjem tekutin a vitamínů (ovoce, zelenina) a za dobrého počasí se věnovat individuálním vycházkám do přírody, neměli by naopak vyhledávat katastrofické zprávy a stresovat se.

Pro nákup potravin se seniorům doporučuje od 19.03.2020 využít dobu 10.00-12.00, kdy do obchodů s potravinami nemají přístup osoby mladší 65 let.

Kontakt (dobrovolníci, nabídky spolupráce, ap.): ústředí ČČK Prahaoblastní pobočky ČČK.


Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve

DSC_0114I v letošním roce ocenil OS ČČK Praha 7 ve třech termínech na slavnostních  setkáních bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostní setkání se jako již tradičně konají v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. První bezpříspěvkoví dárci byli oceněni 25.9.2018, další poté v termínu 4.10.2018 a poslední dárci převzali ocenění dne 29.10.2018. Oceňovali jsme stříbrnými a zlatými plaketami Prof. MUDr. Janského  za 20 a 40 odběrů více jak 500 dárců. Předány byly i Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů a Zlaté kříže 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Toto konkrétní ocenění převzalo 45 dlouholetých bezpříspěvkových dárců krve. Po ocenění bylo připraveno pohoštění spolu se slavnostním přípitkem v přilehlých prostorách Brožíkovy síně.

DÁRCI KTEŘÍ SE NEMOHLI ZÚČASTNIT SLAVNOSTNÍHO OCEŇOVÁNÍ SI MOHOU PŘEVZÍT PLAKETU NA SVÉ TRANSFUZNÍ STANICI.

Všem dárcům patří velký dík za obětavou činnost, při které nezištně po dlouhá léta darují krev a tím umožňující ošetření a léčení zraněných a nemocných.

Ještě jednou všem dárcům děkujeme a přejeme hodně štěstí v budoucím životě.

Odkaz na fotogalerie ze všech tří oceňování: Button_Gallery

Darování krve

DSC_0005Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely – nejčastěji pro krevní transfúzi. Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfúzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve. Můžou být také odebrány jen vybrané krevní složky (krevní plazma – plazmaferéza, krevní destičky – trombocytaferéza, bílé krvinky, červené krvinky – erytrocytaferéza). Jedná se o přístrojové odběry (aferéza). Krev může být darována za úplatu nebo zdarma (tzv. „bezpříspěvkový odběr“). Světový den dárců krve je 14. června.

Ocenění bezpříspěvkových dárců

V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým červeným křížem, který uděluje:

  • Krůpěj krve – uděluje se za první odběr
  • Bronzová Medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 10 odběrů. Předává se zpravidla přímo na transfuzní stanici.
  • Stříbrná Medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 20 odběrů. Předává ji příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.
  • Zlatá Medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 40 odběrů. Předává ji  příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.
  • Zlatý kříž ČČK 3.třídy – uděluje se za 80 odběrů. Předává ho příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.
  • Zlatý kříž ČČK 2.třídy – uděluje se za 120 odběrů. Předává ho  ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
  • Zlatý kříž ČČK 1.třídy – uděluje se za 160 odběrů. Předává ho ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jako dva odběry se započítá odběr červených krvinek (erytrocytaferéza).


Zdravotnická asistence na akci „Duše a dušičky aneb Halloween ve Hvězdě“ 30.10.2016

f197_5473Mezi dalšími jsme také na žádost m. č. Praha 6 poskytli zdravotníky na společenskou akci „Duše a dušičky aneb Halloween ve Hvězdě“. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program v podobě rukodělných dílen, čarovnou stezku s tajemným pokladem, strašidelná stezka, soutěže a další doprovodný program na pódiu, kde nechybělo divadlo pro děti, fireshow atd. V rámci divadelního vystoupení jste mohli vidět také speciálního hosta – Dana Vertigo


European Submission Grappling Championship Prague 29.10.2016 – ISFA Association

14714811_1327183907314228_1647446417166030852_oDne 29.10.2016 zajišťovali zdravotníci OS ČČK Praha 7 zdravotnickou asistenci na akci EUROPEAN SUBMISSION GRAPPLING CHAMPIONSHIP PRAGUE 2016 – ISFA. Grappling je způsob zápasu, ve kterém má zápasník za cíl dostat svého soupeře do situace, kdy ho svým tlakem nutí souboj vzdát. Využívá k tomu techniky označené anglickým výrazem submisson. Jde primárně o techniky z boje na zemi – páčení (zámky), škrcení, lámání. Grappling je ve své podstatě sportovní verzí MMA, která nepovoluje údery a kopy. V průběhu celého dne naši zdravotníci ošetřili několik drobnějších poranění a nejméně jedno závažnější poranění ke kterému bylo nutno přivolat i záchrannou službu.


.

Branný den na ZŠ Na Slovence – 24.6.2016

DSC_0190Naši zdravotníci byli přizváni na branný den na ZŠ Slovanka. Zajišťovali jsme dvě stanoviště. Na prvním stanovišti si děti na namaskovaných figurantech zkoušeli přiložení tlakového obvazu a na druhém si mohli vyzkoušet oživování formou resuscitace. Dětem se ukázky první pomoci líbili a vše si rádi vyzkoušeli. Na našich stanovištích se vystřídalo až deset jednotlivých tříd. Akci chválilo i vedení školy a proto jsme již předběžně dohodli už i příští ročník. Od září by jsme navíc rádi na škole otevřeli kroužek první pomoci.

Fotogalerie z branného dne: Button_Gallery


Bezpečné prázdniny – 2.6.2016

Tato akce městské části Praha 7 se konala jako každý rok těsně před začátkem letních prázdnin. Smyslem akce je připravit děti ze základních škol v Praze na případné situace se kterými se můžou setkat v průběhu léta. Mezi zúčastněnými organizacemi byly Pražská ZOO, Liga proti kouření, HZS, Záchranná služba a další. OS ČČK si pro děti připravil ukázky první pomoci a maskování poranění. Bezpečných prázdnin se zúčastnilo cca 4 500 dětí.

DSC_0016 DSC_0020 DSC_0022DSC_0019


Rodinný den Prahy 7 na Výstavišti

wal_logoOS ČČK Praha 7 se o minulé  neděli zúčastnili akce Rodinný den Prahy 7. Připraven byl bohatý program plný sportu, divadel, workshopů a dílen všeho druhu od těch nejmenších až po seniory. Na pódiu se představili účinkující z dětských tanečních, divadelních a sportovních organizací. Hlavním lákadlem pak jistě byl velký koncert skupiny Banjo Band Ivana Mládka a pro děti vystoupení divadla Loudadlo s hlavními postavami Jů a Hele. U stánku Červeného kříže jste si mohli vyplnit test první pomoci za autolékárničku a natrénovat resuscitaci. Velký zájem, hlavně u dětí, byl také o namaskování poranění.

2016-ROD-240-34_podekovani_A4_N4-page-001


Soutěž v první pomoci pro hlídky mladých zdravotníků ze ZŠ ve dnech 12.5 a 20.5.2016

Ve dnech 12.5. a 2DSC_03750.5.2016 OS ČČK Praha 7 spolupořádal okresní a krajské kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“. Na tuto soutěž jsme poskytli již tradičně rozhodčí, část figurantů a drobné ceny pro soutěžící. Soutěžili pětičlenné hlídky z prvního i druhého stupně základních škol z Prahy. Jsme rádi, že se letos poprvé zúčastnila i hlídka prvního stupně ze ZŠ Tusarova v Praze 7 – Holešovicích. V následujících fotogaleriích můžete nalézt pár záběrů z obou kol soutěže.

Button_GalleryButton_GalleryButton_Gallery

Výsledkové listiny:

vysledkova_listina_okres_12.5

výsledky kraj 2016_I.stupen

výsledky kraj 2016_II.stupen


Školení první pomoci Zdravotník Zotavovacích Akcí:  4. – 7.2.2016

V průběhu minulého víkendu jsme úspěšně doškolily první letošní školení první pomoci. Jako již tradičně školení probíhalo ve dnech čtvrtek až neděle. Všichni účastníci kurzu pro budoucí zdravotníky zotavovacích akcí na závěr úspěšně složili jak ústní tak i písemné a zkoušky z praxe. Pevně věříme, že se všem kurz líbil a že nabyté znalosti budou moci úspěšně použít při práci zdravotníka na školách v přírodě a letních táborech. Pro případné zájemce je již vyhlášen nový termín tohoto školení. Rádi přivítáme i Vás na některém z dalších termínů.

DSC_0335   DSC_0337   DSC_0344Zdravotnická asistence a prezentace činnosti na běhu „Seniorská míle“

.

DSC_0107 V sobotu 10. října se ve Stromovce již po čtrnácté konal běh seniorů starších 60 let a jejich vnoučat s názvem „Seniorská míle“. Běh pořádalo opět sdružení „Život 90“, se kterým spolupracujeme již několik let. Patronkou sportovní akce byla tradičně Dana Zátopková. OS ČČK Praha 7 zajišťovala zdravotníky pro případ zranění a pro letošní ročník připravil DSC_0134i stánek s prezentací činnosti ČČK. Návštěvníci našeho stánku si mohli již tradičně vyzkoušet praktickou formou jak postupovat u závažných zdravotních stavů nebo při úrazu. Mezi návštěvníky akce jsme po vyplnění testu zaměřeného na první pomoc rozdávali autolékárničky . S radostí můžeme uvést, že ve velké většině testů byla správně zodpovězena valná většina otázek.

Rádi bychom za OS ČČK Praha 7 poblahopřáli všem vítězům jednotlivých závodů. Všichni závodníci předvedli vynikající výkon.

Výsledkovou listinu z jednotlivých běhů můžete nalézt na webové stránce: 

http://www.zivot90.cz/146-novinky/1053-vysledky-behu-seniorska-mile-2015

Fotogalerie z běhu Seniorská míle: Button_Gallery


BM_3_001_z_lasky_k_detem_vybrano_konec

Kampaň „Z lásky k dětem“ skončila!

8. října 2015 skončila celostátní kampaň „Z lásky k dětem“, kterou organizoval Český červený kříž a společnosti Procter & GambleKaufland. Díky této iniciativě dostanou potřebné děti kromě plen Pampers také další výrobky, které přispějí k jejich zdravému vývoji a pomohou alespoň na chvilku vytvořit pocit útulného domova. Celková hodnota podpory je 1.082.287 Kč.

HML_3291

„Pro některé rodiny a klienty našich azylových domů, žijící v nepříznivých sociálních podmínkách, přináší kampaň „Z lásky k dětem“ nejen pomoc, ale také radost. Za toto náleží všem, kteří kampaň podpořili, velké poděkování,“ říká Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení Úřadu ČČK.

BM_3_002_z_lasky_k_detemProstředky získané v rámci této kampaně jsou určeny především k podpoře rodin a matek s malými dětmi, které pobývají v azylových domech provozovaných Českým červeným křížem. Díky kampani mohou azylové domy poskytnout dětem další komfort, ať již ve formě např. Pampers plenek, tak zakoupením oblečení, hygienických potřeb, povlečení či školních potřeb. Mohou také pomoci k zajištění ročního školního stravování či pobytu v jeslích.

Děkujeme všem, kteří se kampaně svým nákupem zúčastnili!

Odkaz na fotogalerii ze závěrečné akce: Button_Gallery

HML_3495


Oslavy 135 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Tuklaty 27.6.2015

Pametni listTuto sobotu proběhla oslava 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Tuklaty. OS ČČK se zúčastnil hlavního programu, pro který maskoval tři figuranty na ukázku zásahu hasičů při autonehodě. Zároveň jsme při ukázce, v průběhu které byli figuranti z vraku auta vystříháni, simulovali i prvotní ošetření a poskytnutí první pomoci přímo na místě zásahu. Maskovaní a ukázky další činnosti ČČK, které jsme divákům předvedli vzbudily zasloužený zájem a i naši zdravotníci si mohly následně vyzkoušet práci s hasičskou technikou. Pro účastníky z řad diváků byly dále připraveny ukázky práce s několika typy hasicích přístrojů (práškovými i pěnovými). Velký zájem u děti vzbudila hlavně hasičská pěna a dospělí i děti si mohli posléze vyzkoušet i použití a práci se starou hasičskou technikou z řad veteránů i její novější verzi. Děkujeme SDH za pozvaní a těšíme se i na budoucí spolupráci.

Odkaz na fotogalerii z oslavy 135 let SDH Tuklaty: Button_Gallery


 Bezpečné prázdniny 4.6.2015

DSC_0172Spolu s dalšími subjekty a členy Integrovaného záchranného systému se ve čtvrtek OS ČČK Praha 7 spolupodílel na akci zaměřené na prevenci úrazů dětí v průběhu letních prázdnin. Základní školy, nejen z m. č. Praha 7 o tuto akci rok od roku projevují větší zájem. I letos se sešlo velké množství dětí (cca 1 500) které projevovali živý zájem o jednotlivé ukázky z činností jednotlivých pořadatelů. Děti mohli vidět ukázky z práce policie, hasičů, Pražské ZOO, Zdravý život a další. U stánku OS ČČK Praha 7 byl největší zájem o namaskování poranění a jejich následné ošetření. Zranění jsme maskovali ve dvou lidech a přesto jsme nestíhali všechny zájemce uspokojit. Jsme rádi, že se můžeme  této akce již několik let účastnit a přispět tak k větší bezpečnosti  v době, kdy jsou děti mnohdy bez programu a hrozí proto zvýšené riziko případného úrazu.

Odkaz na fotogalerii z Bezpečných prázdnin Prahy 7: Button_Gallery


Zdravotnická asistence a prezentace na Rodinném dni Prahy 7 – 31.5.2015

Letošní Rodinný den Prahy 7 uspořádali dva subjekty. Městská část Praha 7 a Rozvojové projekty Praha, a. s., nový nájemce Výstaviště Holešovice. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program plný sportu, kultury a volnočasových aktivit. Na pódiu se představili účinkující z dětských tanečních, divadelních a sportovních organizací a hlavní událostí dne byl koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou. Kromě široké škály spolků z oblasti kultury a sportu, působících na území MČ Praha 7, se představily také živnostníci a firmy z Prahy 7.

DSC_0390

Zúčastnili se i jednotlivé složky IZS. Městská policie se svým tzv. „MODRÝM AUTOBUSEM“ s tématicky zaměřenými bloky prevence a „Mobilním dětským dopravním hřištěm či jízdou zručnosti“. Hasičský záchranný sbor České republiky prezentoval svá vozidla. OS ČČK Praha 7 ve svém stánku ukazoval postupy resuscitace a práce s AED (Automatizovaný externí defibrilátor). Malé děti mohli obvazovat plyšového slona a mohli pomoci najít cestu pro červenou krvinku v bludišti. Pro zájemce z řad dospělých byl připraven krátký test z první pomoci. Pro všechny návštěvníky našeho stánku jsme připravili drobné ceny.  Po většinu doby byli naši členové v obležení a mnohdy ani nestíhaly se věnovat všem zájemcům. Letošní ročník se opravdu povedl, jak k naší spokojenosti, tak i ke spokojenosti návštěvníků této akce.

Odkaz na fotogalerii z Rodinného dne Prahy 7: Button_Gallery

Odkaz na fotogalerii Výstaviště Praha Holešovice:Button_Gallery


Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků 21.5.2015

DSC_0272Po okresním kole konaném dne 6.5. se konalo dne 21.5.2015 i Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků. I na této soutěži se OS ČČK Praha 7 stal spolupořadatelem. Pro vítězné hlídky z kola okresního byli připraveny jednotlivá stanoviště z části v Malostranské besedě a z části v historickém centru města Prahy okolo Malostranského náměstí. Jednotlivá stanoviště měla prověřit znalosti dětí při ošetřování, a to jak se základním zdravotnickým materiálem, tak i pomocí improvizace. jednotlivá družstva si mohla na namaskovaných figurantech vyzkoušet jak postupovat například při krvácení z podkolení tepny nebo při popáleninách celé dlaně i s prsty. Prověřeny byli i postupy při resuscitaci a bezvědomí. Bohužel vítězné družstvo za m. č. Praha 7 ze ZŠ Strossmayerovo náměstí z okresního kola do republikového kola nepostoupilo. Přejeme mu více znalostí a zkušeností pro léta příští a držíme palce v roce 2016.

Odkaz na fotogalerii ze soutěže: Button_Gallery


Ukázky první pomoci při preventivním dni na ZŠ Tusarova 7.5.2015

7.5.2015 se zdravotníci z OS ČČK Praha 7 zúčastnili druhým rokem ukázek z činnosti jednotlivých složek IZS. Na této akci se děti mohli seznámit s náplní práce kynologů, vojenské a městské policie, hasičů a v neposlední řadě i zdravotníků. Děti se mohli seznámit s výzbrojí a výstrojí policie, shlédnout hasičské záchranné auto a zjistit co obnáší práce kynologů. Ukázky probíhali po jednotlivých třídách. Děti o jednotlivé prezentace projevovali značný zájem. Velmi nás ale potěšil i zájem jednotlivých členů pedagogického dozoru. Byl projeven značný zájem o navázání další spolupráce a i případném založení kroužku první pomoci při této základní škole, aby se mohly děti v příštím roce zúčastnit soutěže Hlídky mladých zdravotníků.

Odkaz na fotografie: Button_Gallery

DSC_0001


Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků

.

DSC_0381Ve středu 6.5.2015 se již tradičně konalo „Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků“. Jako v minulých letech i letos jsme se tuto soutěž spolupořádali  s OS ČČK Praha 1. Soutěž byla rozdělena pro dětské pětičlenné hlídky z prvního a druhého stupně základní školy.  Pro hlídky mladých zdravotníků byla připravena stanoviště s reálně namaskovanými úrazy, které museli děti ošetřit dle svých znalostí a zkušeností. Zúčastnili se děti ze základních škol skoro z celé Prahy. První místo za oblast m. č. Praha 7 vyhrála družstva ze ZŠ Strossmayerovo náměstí.

Odkaz na fotogalerie ze soutěže: Button_Gallery


Zdravotnická asistence na Mistrovství světa ve vodním slalomu 2013 

WCH2013_plakatVe dnech 12. – 15.9.2013 proběhlo Mistrovství světa ve vodním slalomu. Po úspěšném loňském Světovém poháru v Praze – Troji a posledním mistrovství světa v roce 2006 se šampionát vrací do Prahy spolu s oslavami 100 let organizované kanoistiky v Čechách. Umělá slalomová dráha v Praze Troji je situována na pravé straně řeky Vltavy říčního km 45.70. Celé sportovní klání proběhlo za velkého zájmu sportovních fanoušků. OS ČČK Praha 7 poskytoval po celý průběh mistrovství zdravotnickou asistenci pro diváky i závodníky. Mezi jinými jsme ošetřili prochladnutí, naraženiny a podobně. Naši zdravotníci na této akci působili již druhým rokem.


Jak se hlídá Praha 7

zdroj

V sobotu 14.9.2013 proběhla ve Stromovce u Šlechtovi restaurace prezentace činností OS ČČK Praha 7 v rámci akce Jak se hlídá Praha 7, kterou uspořádala m. č. Praha7. K vidění byly praktické ukázky oživování, přikládání Vakuových dlah, práce s Automatickým externím defibrilátorem. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže s cenami.

Mezi jinými jste mohli vidět například i drezúru koní městské a státní policie a ukázky jejich dovedností v terénu. Policie si připravila také ukázky zásahu Speciální policejní jednotky proti fiktivním pachatelům včetně kynologů. Profesionální hasiči předvedli zásah při vyprošťování osoby z havarovaného automobilu a poskytnutí nezbytné první pomoci. Samozřejmě nechyběla ani prezentace výzbroje a výstroje jednotek policie a hasičského záchranného sboru. Zájemci mohl navštívit přistavený autobus prevence MP hl. m. Prahy a poslechnout si odborný výklad školených strážníků. Živou hudební produkci skupiny Marcele Band doplnil svými vstupy  moderátor. Nejmenší se mohli těšit na skákací hrad, klauna a trampolínu.

Stromovka fest 8.9.2013

slechtovkafestA3Zaměřením této akce bylo seznámení veřejnosti s potřebou bezpříspěvkových odběrů krve. Pořadatelem byla společnost Zdraví-život, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. OS ČČK Praha 7 prezentoval svou práci s dárci krve a jejích složek, kde máme hlavně v rámci oceňování dárců dlouholeté zkušenosti. K nahlédnutí byly i plakety prof. MUDr. Jana Janského kterými ČČK oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Zájemce jsme seznamovali s podmínkami pro darování krve. Pro děti byli připraveny soutěž s tématem červené krvinky. Zařadily jsme také oblíbené ukázky poskytování první pomoci. Pro všechny jsme připravili upomínkové předměty. Věříme že se tato akce setkala s kladným ohlasem a že napomohla rozšířit mezi veřejností povědomí o vzácnosti lidské krve a její potřebě ve zdravotnictví. Fotografie z této akce můžete nalézt v naší galerii na webové stránce http://cckpraha7.rajce.idnes.cz

Ozdravný letní tábor Vysoké Tatry 20 – 27. července 2013

IMG_0017Ve dnech dnech 20-27 července 2013 se uskutečnil ozdravný letní tábor ve Vysokých Tatrách na Slovensku, který byl určen především pro děti z dětského domova Benešov – Racek I. Celkem se zúčastnilo 20 dětí s doprovodem jedné vychovatelky. Celou akci se podařilo finančně zajistit Program byl pestrý, od výletů do hor, přes večerní diskotéky a denní koupání v krytém bazénu a vířivky. 

IMG_0059

Ubytování i jídlo v hotelu Nezabudka v Tatranské Štrbě, včetně vřelého chování personálu bylo skvělé. Děti si pobyt užily a již se těší na naše další akce, kterých se budou moci zúčastnit.prostřednictvím sponzora, pana Lukáše Brotánka z Prahy, kterému tímto děkujeme.

Františkovy lásky 1.5.2013

DSC_0142Ve středu 1.5.2013 se naši zdravotníci zúčastnili prezentace činnosti ČČK na akci pro veřejnost jménem Františkovy lásky. Akce probíhala v ulici Františka Křížka (před kinem Bio Oko). Mezi jinými se návštěvníci stánku Červeného kříže mohli seznámit s postupy při resuscitaci a jiných život ohrožujících stavech. Rodiče i děti  si vyzkoušeli resuscitaci  na připravených resuscitačních fantomech. Velký zájem byl i o ukázky užití automatizovaného externího defibrilátoru či vakuových dlah. Naši zdravotníci zodpověděli velké množství  dotazů jak postupovat při poskytování první pomoci při úrazech v rodině nebo třeba dopravních nehodách. Pro návštěvníky našeho stánku byli připraveny drobné upomínkové předměty. Akce se setkala s kladným přijetím a už se těšíme na další ročník.

Senior Praha 5. – 6.10.2012

Senior PrahaOblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7 na veletrhu Senior Praha.

Programovou činnost ČČK na veletrhu prezentoval Oblastní spolek ČČK Praha 1 a 2 společně s Oblastním spolkem ČČK Praha 7. Návštěvníci prezentačního stánku Českého červeného kříže měli možnost seznámit se blíže například s ukázkami předlékařské první pomoci, a to nejen teoreticky v rámci 4 dvacetiminutových přednášek, ale také prakticky. Dále jsme poskytovali informace o činnosti ČČK zaměřené na aktivity pro seniory či informace o zajímavých projektech z oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve. Některé návštěvníky naopak upoutal akční ukázkový zásah realizovaný ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného sytému. I o tomto všem byla prezentace ČČK v rámci veletrhu. Podrobné informace o činnosti výše uvedených oblastních spolků ČČK najdete na: www.cckpraha1.cz, www.cckpraha7.cz

Protipovodňové cvičení

DSC_0308Praha, 11.8.2012 – V době 10. výročí ničivých povodní, které zasáhli nejen Prahu, uspořádalo hl.m. Praha velké protipovodňové cvičení. V centru Prahy postavili hasiči, vojáci a dobrovolníci skoro kilometr protipovodňové stěny, která je vyšší než hladina povodně z roku 2002. Podle primátora Prahy Bohuslava Svobody je po zkušenostech z roku 2002 nutno vyloučit chybu lidského faktoru a je tedy nutná naprostá spolehlivost všech, kteří se na stavbě podílejí. To, že do stavby bude dle smlouvy uzavřené s Magistrátem hl.m. Prahy zapojeno také 15 dobrovolníků poskytnutých pražskými oblastními spolky ČČK tak ukazuje, že ČČK je pro magistrát spolehlivým partnerem. Pro naše dobrovolníky byla účast náročná a to zvláště v době dovolených. Přesto jsme na stanoviště zajistili požadovaný počet dobrovolníků. Celodenní práce byla vyčerpávající, ale úbytek sil vynahradil dobrý pocit ze splnění náročného úkolu. Významné cvičení mělo také odpovídající mediální pokrytí. Naše dobrovolníky jsme proto mohli vidět v hlavních zpravodajských relacích České televize i TV Nova. Česká televize přinesla také krátký rozhovor s velitelem humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 Richardem Smejkalem. Živé vstupy z akce bylo možno poslouchat také na radiu Impuls a reportáže včetně fotografií a videa najdete na na zpravodajských serverech idnes.cz a novinky.cz

Branný den v ZŠ a MŠ Na Slovance

25.6.2012 se naši lektoři zúčastnili branného dne při kterém seznámili s poskytováním první pomoci 12 tříd prvního stupně ZŠ Na Slovance. Děti z prvních až čtvrtých tříd se dozvěděly jak pomoci kamarádovi při úrazu. Naučily se volat záchranou službu a vyzkoušely si nácvik oživovaní na resuscitačním fantomovi. Dětem se představení první pomoci líbilo a věříme že si budou umět poradit v případě drobných úrazů.

Pátrání po pohřešované osobě

Dne 12.6.2012 se členové HJ OS ČČK Praha 1 a OS ČČK Praha 7 na výzvu Policie ČR podíleli na pátrání po pohřešované osobě na Praze 8.

Ve 13 hodin byl OS ČČK Praha 1 vyzván k účasti na pátrací akce v oblasti Prahy 8. Ihned byla svolána první část humanitární jednotky k výjezdu na místo. Dále byly připraveny humanitární boxy pro zajištění materiální stránky akce. Pro přepravu boxů a části dobrovolníků bylo využito vozidlo poskytnuté Policií ČR. Zároveň OS ČČK Praha 1 jako pověřený OS pro Prahu aktivoval HJ dalších OS ČČK v Praze a další spolupracující organizace, jako Hasiči Sever a Lokalizační záchranná služba. V 16 hodin tak na místě zásahu pracovalo 21 dobrovolníků zajištěných z OS ČČK Praha 1, OS ČČK Praha 7 a jiných organizací. Hledaná osoba byla v průběhu pátrací akce nalezena, bohužel však již bez známek života. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli za spolupráci. Více o této pátrací akci se můžete dočíst v médiích.