Ke stažení


Na této stránce naleznete pár dokumentů které si můžete stáhnout pro svou vlastní potřebu.

 

 

Oceňování dárců

OS ČČK je pobočný spolek a jako organizační jednotka je součástí Českého červeného kříže, jako jediné vládou uznané národní společnosti Červeného kříže na území České republiky se sídlem v Praze, IČO: 00426547 (dále jen „Český červený kříž“), který dle § 4 písm. e) zákona č. 126/1992 Sb., vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb, a který tradičně a v rámci své hlavní činnosti podporuje a morálně oceňuje bezpříspěvkové Dárce krve, které realizuje zejména dle pravidel uvedených v příloze 1 této smlouvy a na stránkách Českého červeného kříže: http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx

https://www.cervenykriz.eu/cz/osobni-udaje.aspx

  • První pomoc v mobilu

cck_banner_app_2013_250x250_IIAplikace má v přehledné grafice tři základní záložky:
NAUČTE SE, V NOUZI a PŘIPRAVTE SE. Poslouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní drobné, jako je přisáté klíště. Dá se ale využít i jako praktický rádce pro chvíle, kdy jde o každou sekundu – součástí jsou postupy urgentní první pomoci krok za krokem, včetně krátkých videí. Tísňovou linku může uživatel vytáčet přímo z aplikace stisknutím jediného tlačítka. Uživatelé najdou i praktické rady, jak se chovat při mimořádných událostech typu povodní, extrémního počasí nebo třeba při chřipkové epidemii. Studium aplikace však nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje možnost praktického nácviku. ČČK doporučuje všem uživatelům účast na kurzu první pomoci vedeném kvalifikovaným instruktorem.

appstorehttp://bit.ly/19uoZCs

googlehttp://bit.ly/1bQnGfv

 

Prihlaska nahled

Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení.
Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem České republiky, nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování prostřednictvím některé součásti ČČK.

 

Standardy-Adobe-FlashStandardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku – určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).

Standardy první pomoci byly schváleny Ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky.

 

 

Resuscitace je soubor opatření, která mají za cíl obnovit základní vitální funkce – dýchání, srdeční činnost nebo obojí. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do KPR řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci.

Provádíme při zjištění známek zástavy oběhu – postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá (mohou však být zachovány občasné lapavé dechy), je voskově bledý, rty, ušní boltce, špička nosu, nehtová lůžka jsou namodralá.