Školení první pomoci

OS ČČK Praha 7 pořádá školení první pomoci v těchto zdravotnických normách

Skoleni

Školení první pomoci pro budoucí
Zdravotníky Zotavovacích Akcí (ZZA) 
kurz je plně akreditovaný MŠMT

Školení pro učitele a pedagogické pracovníky
Základní Norma Zdravotnických Znalostí (ZNZZ) 
kurz je plně akreditován MŠMT

Školení pro veřejnost 
Základy první pomoci (ZPP)

Školení pro firmy a organizace
První pomoc v rámci BOZP (PPBOZP)

Školení pro uchazeče o řidičský průkaz
První pomoc pro autoškoly  (PPA)

 termíny školení první pomoci pro druhé pololetí roku 2021

„28.9.2021 ZPP“
„30.9.-3.10.2021 ZZA“
„16.10.2021 ZPP“
„4.11.-7.11.2021 ZZA“
„17.11.2021 ZPP“
„18.11.-21.11.2021 ZZA“
„28.11.2021 ZPP“
„2.12.-5.12.2021 ZZA“

V případě zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře níže na této stránce:

 • Časové rozpětí kurzu:

ZZA – čtvrtek a pátek od 16 hod do 20 hod, sobota a neděle od 9 hod do 20 hod. Zkoušky dle dohody.

ZPP, ZNZZ – sobota nebo neděle (jeden den) od 9 hod do 21 hod

PPBOZP – 4 hodiny v termínu dle dohody (pouze na objednávku firmy)

PPA – 6 hodin v termínu dle dohody (pouze na objednávku autoškoly)

.

 • Místo konání:

ZZA, ZPP, ZNZZ – v prostorách OS ČČK Praha 7, na adrese Janovského 29, Praha 7.

PPBOZP, PPA – v prostorách firmy, autoškoly

.

 • S sebou na školení:

psací potřeby a papír, svačinu, sportovní oblečení a peníze na školné.

.

 • Cena školení:

školení ZZA – 1 900,- Kč

školení ZPP, ZNZZ – 1000,- Kč

školení PPBOZP – 500,- Kč/osoba (pro 10 a více osob) pro méně jak 10 osob cena dohodou

školemí PPA cena dohodou

 • Platby školného:

U kurzů ZZA a ZPP vybíráme školné na začátku kurzu oproti pokladnímu příjmovému dokladu. V případě požadavku na platbu fakturou prosíme uveďte toto do emailu spolu s fakturačními údaji. Školné musí být uhrazeno před začátkem školení.

U kurzů PPBOZP a PPA je platba prováděna fakturou vystavenou dle fakturačních údajů firmy která školení objednává se splatností 10 dní od školení.

 • Bližší informace naleznete níže na této stránce.

V případě zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře:

Email-Iconpraha7@cervenykriz.eu

KOTVA

Přihláška na kurz

  NA KURZ JSTE PŘIHLÁŠENI POUZE PO POTVRZENÉM PŘIJETÍ PŘIHLAŠOVACÍHO EMAILU

  Zdravotník zotavovacích akcí = ZZA (40 hodin)

  ZZAUrčeno pro širokou veřejnost od 18 let věku. Zájemce o výkon funkce zdravotníka na akce definované v zákoně O ochraně veřejného zdraví jako zotavovací. (Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 4 dny.) Tábory, školy v přírodě, lyžařský výcvik apod. Po úspěšném absolvování testů a složení ústních praktických zkoušek obdrží účastník osvědčení o absolvování školení s platností na 4 roky. Po 4 letech se po přezkoušení osvědčení prodlužuje na další 4 roky. Zkoušky se skládají z ústní, písemné části a praktické ukázky ošetření na figurantovi. Cena: 1 900 Kč/osoba.

  Základy první pomoci = ZPP (12 hodin)

  Základní norma zdravotnických znalostíSeznámí Vás se základy laické první pomoci. Od 11. 2. 2000 je Český červený kříž pro tuto normu držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC), který mu byl udělen Evropskou komisí pro výuku první pomoci V Bruselu. Po úspěšném absolvování testů obdrží účastník průkaz, který má mezinárodní platnost. Oprávnění: využívá se při zaměstnání jako Au pair v zahraničí nebo jako jedna z možností školení pro firmy. Cena: 1000 Kč/osoba

  Kurzy první pomoci pro firmy PPBOZP (4 hodiny)

  První pomoc v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci = PPBOP (Pouze pro 10 a více osob). Termín po dohodě e-mailem nebo telefonem na náš oblastní spolek. Oprávnění: podle zákona je zaměstnavatel povinen mít ve firmě zaměstnance který umí poskytnout první pomoc. Tento kurz jsme schopni odškolit i na sídle firmy. Cena 500 Kč/osoba

  Zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách (6 hodin)

  Výuku zdravotnické přípravy zajišťují zkušení lektoři ČČK. Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

  Standardy poskytování první pomoci

  Český červený kříž ročně vyškolí na šest desítek tisíc občanů všech věkových kategorií v dovednosti poskytnout první pomoc. V oblasti metodiky vydává revidovanou verzi

  Pravidelně obsah Standardů porovnáváme s vývojem medicínských poznatků. S ohledem na vydání nejnovějších International first aid and resuscitation guidelines publikovaných r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP byly Standardy první pomoci vydány v r.2017 zatím v poslední verzi, a to jako elektronická publikace.

  Standardů poskytování první pomoci 2017.