Kurzy první pomoci

OS ČČK Praha 7 pořádá školení první pomoci v těchto zdravotnických normách:

V současné době nabízíme pouze kurzy pro osoby starší 18ti let

Kurz první pomoci

Školení první pomoci pro budoucí
Zdravotníky Zotavovacích Akcí (ZZA) 
kurz je plně akreditovaný MŠMT

Školení pro učitele a pedagogické pracovníky
Základní Norma Zdravotnických Znalostí (ZNZZ) 
kurz je plně akreditován MŠMT

Školení pro veřejnost 
Základy první pomoci (ZPP)
Školení pro firmy a organizace
První pomoc v rámci BOZP (PPBOZP)

Školení pro uchazeče o řidičský průkaz
První pomoc pro autoškoly  (PPA)

 Termíny školení první pomoci pro první pololetí roku 2024:

Dovolujeme si Vás požádat o shovívavost, vlivem současného dění může dojít ke změně data konaní.
Děkujeme za pochopení

„30.5.-2.6. ZZA“ (kurz je plně obsazen)
„20.6.-23.6. ZZA“

Bližší informace naleznete níže na této stránce!

Přihláška na kurz:

  Položky s hvězdičkou je nutné vždy vyplnit, včetně fakturačních údajů, i když platíte jako soukromá osoba.
  Každý účastník kurzu obdrží od nás fakturu bez ohledu způsobu platby.
  Pokud přihlašujete více osob, je nutné každou osobu registrovat samostatně.
  Děkujeme za pochopení.

  preferujeme bezhotovostní platbu předem 

  nutno vyplnit vždy 

  Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy.

  Pro akceptaci přihlášky, je nutné zaslat zálohovou platbu ve výši  1 000,-Kč na číslo účtu ČČK OS Praha 7: 2501310049/2010 a uvedení rodného čísla jako variabilního symbolu; do poznámky uveďte jméno a příjmení a kurz, na který se hlásíte.

  NA KURZ JSTE PŘIHLÁŠENI POUZE PO UHRAZENÍ ZÁLOHY A POTVRZENÍ Z NAŠÍ STRANY

  • Časové rozpětí kurzu:

  ZZA – čtvrtek a pátek od 16 hod do 20 hod, sobota a neděle od 9 hod do 20 hod. Termín zkoušky dle dohody, zkoušky nejsou součástí výukových dní.

  ZPP, ZNZZ – sobota nebo neděle (jeden den) od 9 hod do 21 hod

  PPBOZP – 4 hodiny v termínu dle dohody (pouze na objednávku firmy)

  PPA – 6 hodin v termínu dle dohody (pouze na objednávku autoškoly)

  .

  • Místo konání:

  ZZA, ZPP, ZNZZ – v prostorách OS ČČK Praha 7, na adrese Janovského 29, Praha 7.

  PPBOZP, PPA – v prostorách firmy, autoškoly

  .

  • S sebou na školení:

  psací potřeby a papír, svačinu, sportovní oblečení a peníze na školné. (Jelikož se školení koná ve staré budově, je možné, že některým bude chladno, vezměte si pro jistotu něco teplého)

  .

  • Cena školení:

  školení ZZA – 2 100,- Kč

          školení ZZA (pro pedagogy) – 3 000,- Kč (nutno doložit diplom)

  školení ZPP, ZNZZ – 1 200,- Kč

  školení PPBOZP –  650,- Kč/osoba (pro 10 a více osob) pro méně jak 10 osob cena dohodou

  školení PPA cena dohodou

  • Platby školného:

  U kurzů ZZA a ZPP vybíráme školné na začátku kurzu oproti pokladnímu příjmovému dokladu. V případě požadavku na platbu fakturou prosíme uveďte toto do emailu spolu s fakturačními údaji. Školné musí být uhrazeno před začátkem školení. Preferujeme platbu předem na účet.

  U kurzů PPBOZP a PPA je platba prováděna fakturou vystavenou dle fakturačních údajů firmy která školení objednává se splatností 10 dní od školení.

  • Bližší informace naleznete níže na této stránce.

  V případě zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře:

  Email-Iconpraha7@cervenykriz.eu

  Zdravotník zotavovacích akcí = ZZA (40 hodin)

  ZZAUrčeno pro širokou veřejnost od 18 let věku. Zájemce o výkon funkce zdravotníka na akce definované v zákoně O ochraně veřejného zdraví jako zotavovací. (Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 4 dny.) Tábory, školy v přírodě, lyžařský výcvik apod. Po úspěšném absolvování testů a složení ústních praktických zkoušek obdrží účastník osvědčení o absolvování školení s platností na 4 roky. Po 4 letech se po přezkoušení osvědčení prodlužuje na další 4 roky. Zkoušky se skládají z ústní, písemné části a praktické ukázky ošetření na figurantovi.

  Základy první pomoci = ZPP (12 hodin)

  Základní norma zdravotnických znalostíUrčeno pro širokou veřejnost od 18 let věku. Seznámí Vás se základy laické první pomoci. Od 11. 2. 2000 je Český červený kříž pro tuto normu držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC), který mu byl udělen Evropskou komisí pro výuku první pomoci V Bruselu. Po úspěšném absolvování testů obdrží účastník průkaz, který má mezinárodní platnost. Oprávnění: využívá se při zaměstnání jako Au pair v zahraničí nebo jako jedna z možností školení pro firmy.

  Kurzy první pomoci pro firmy PPBOZP (4 hodiny)

  První pomoc v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci = PPBOP (Pouze pro 10 a více osob). Termín po dohodě e-mailem nebo telefonem na náš oblastní spolek. Oprávnění: podle zákona je zaměstnavatel povinen mít ve firmě zaměstnance který umí poskytnout první pomoc. Tento kurz jsme schopni odškolit i na sídle firmy.

  Zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách (6 hodin)

  Výuku zdravotnické přípravy zajišťují zkušení lektoři ČČK. Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

  Standardy poskytování první pomoci

  Český červený kříž ročně vyškolí na šest desítek tisíc občanů všech věkových kategorií v dovednosti poskytnout první pomoc. V oblasti metodiky vydává revidovanou verzi

  Pravidelně obsah Standardů porovnáváme s vývojem medicínských poznatků. S ohledem na vydání nejnovějších International first aid and resuscitation guidelines publikovaných r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP byly Standardy první pomoci vydány v r.2017 zatím v poslední verzi, a to jako elektronická publikace.

  Standardy poskytování první pomoci 2023.