Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 5. II. 2019


1919-2019: STO LET ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE


Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou. Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868, teprve vznik republiky Československé jako suverénního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády…
Český červený kříž vznikl z ČSČK po rozdělení Československa v r. 1993. Navazujeme na tradice ČSČK a snažíme se stejně jako on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva (příjemci naší pomoci a služeb se ročně počítají na statisíce), učit laiky dovednosti poskytovat první pomoc (ročně je jich na padesát tisíc), oceňovat bezpříspěvkové dárce krve a propagovat dárcovství (ročně se tak setkáme s třemi desítkami tisíc vícenásobných dárců nejcennější tekutiny), pořádáme ale také třeba ozdravné pobyty pro děti a seniory či šíříme znalost humanitárního práva… Nezapomínáme ani na trpící v zahraničí – jen za posledních 5 let jsme dopravili desítky pomocí, ať již na Ukrajinu, do Nepálu či Sýrie. Věříme, že 100. výročí bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře jeho aktivit. 

Doc. Dr. Marek Jukl                                                        Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                  ředitel Úřadu ČČK


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE KRVE

Oblastní spolek ČČK Praha 7 pořádá ve spolupráci s divadlem Radar jako poděkování dárcům krve divadelní představení.


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 17. I. 2019


DALŠÍ POMOC ČČK PŘEDÁNA V SÝRII


V Damašku byla dnes předána další humanitární pomoc ČČK obětem občanské války v Sýrii. Jde celkově již o osmou zásilku humanitární pomoci od června 2016, kterou vypravil ČČK. Již tradičně je naše pomoc zaměřena na zvýšení dostupnosti zdravotní péče v Sýrii. Dostupnost zdravotní péče je v případě každého ozbrojeného konfliktu omezena, což se netýká zdaleka jen péče o aktuálně raněné následky bojů, ale ve velké míře i obyvatel trpících chronickými nemocemi. Obsahem aktuální zásilky pomoci jsou vybrané zdravotnické přístroje a materiál – jde především o ultrazvukové diagnostické přístroje, bioanalyzátory a bronchoskopy – vše včetně příslušenství a zásoby spotřebního materiálu. Celkem se jedná o 27 přístrojů v hodnotě 4,9 milionu Kč.
Pomoc byla z ČR vypravena v závěru loňského roku a přes Hamburk dále pokračovala lodí až do Latákie a odtud po souši do Damašku. Zásilku Syrskému arabskému červenému půlměsíci (SARC) předal Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK. SARC je, spolu s ČČK, jednou ze 191 národních společností Mezinárodního Červeného kříže. Ve
148 zdravotnických zařízeních SARC bylo loni poskytnuto 2,9 milionu ošetření. SARC poskytuje pomoc v Sýrii zásadně nestranně, bez ohledu na příslušnost raněných a nemocných či na to, která ze stran konfliktu danou oblast ovládá. Lidskému utrpení se snažíme předcházet nebo je zmírňovat přímo v místě jeho vzniku. Pomoc byla poskytnuta díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                                 Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                           ředitel Úřadu ČČK


Zaměstnanci Alzy darovali v Thomayerově nemocnici 20 litrů krve

15. a 16. února proběhla v Thomayerově nemocnici dárcovská akce Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 7 a společnosti Alza.cz. Celkem 40 zaměstnanců této společnosti v rámci akce darovalo dohromady 20 litrů krve. „Většina z nich byli prvodárci, což je velmi dobře. Věřím, že mnozí z nich budou krev darovat pravidelně,“ okomentoval akci primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

„Velmi tuto aktivitu oceňuji. Vítáme samozřejmě každého, kdo se tímto způsobem rozhodne pomoci, o to více v době, kdy je v České republice zvýšený výskyt chřipkových onemocnění, což má skoro vždy za následek výpadek pravidelných dárců,“ dodal primář Transfuzního oddělení Petr Turek.

Akci uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prahy 7. „Oslovil nás jeden ze zaměstnanců Alzy, že by bylo dobré tímto způsobem pomoci. Mám obrovskou radost z velkého zájmu a již oslovujeme i další firmy, takže očekávám, že ač to byla první taková akce, kterou jsme organizovali, tak určitě ne poslední,“ řekl člen výkonné rady Oblastního spolku ČČK Prahy 7 Vladislav Tobias Esner.

„Pro společnost Alza.cz je to první taková akce. Velmi nás překvapil zájem našich zaměstnanců a jejich odvaha, ač šli všichni darovat krev poprvé. Byli to zaměstnanci napříč všemi našimi odděleními včetně vedení,“ řekla HR manažerka společnosti Alza.cz Katarína Lexová.

Zdroj: Tiskové odd. Thomayerovy nemocnice

 


Nakupujte přes GIVT.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu

GIVT_banner_full

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 19. VI. 2017
Irák: civilisté uvěznění boji v Mosulu musí být odsunuti a ošetřeni


Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) je silně znepokojen situací desetitisíců civilistů „uvězněných“ boji Mosulu, neboť vojenské operace zesílily právě v hustě osídleném starém městě. Civilistům musí být především umožněno oblast opustit a vyhledat zdravotní péči. Podle Kathariny Ritz, vedoucí Delegace MVČK v Iráku, „je zcela zásadní, aby civilisté ranění v oblastech bojů byli bez prodlení odsunuti do nejbližšího zdravotnického zařízení.“ Množství raněných civilistů ze západního Mosulu v těchto dnech narůstá. Kolem 90% činí podle chirurgického týmu MVČK zranění střelnými zbraněmi a bombardováním. Bohužel řada z těch, kteří se k ošetření dostanou, umírá krátce po přijetí. Podle dr Schürch je to jenom proto, že se dostali k ošetření příliš pozdě. Vydat se na cestu k ošetření z míst bojů je už samo o sobě velmi nebezpečné…
Podle mezinárodního humanitárního práva se musí raněným a nemocným dostat co možná nejrychleji co nejúplnější zdravotní píče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. MVČK připomíná však bojujícím stranám povinnost učinit všechna taková preventivní opatření, aby se vyloučily nebo minimalizovaly ztráty na civilistech a civilních objektech.  „Velká blízkost bojovníků a civilistů v Mosulu všem klade zvýšené nároky na zajištění ochrany civilistů,“ řekla K.Ritz.
Zvláštní zpráva MVČK týkající se bojů v zastavených oblastech, vydaná minulý týden, ukazuje, že civilisté zabití během ozbrojených konfliktů v Iráku, Sýrii a Jemenu tvoří 47% všech civilních ztrát během válek ve světě. MVČK poskytuje pomoc obyvatelstvu od počátku mosulské operace. Více než 1 milionu lidí se dostalo potravin, základních životních potřeb, léků, pitné vody a neodkladného ošetření.


Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 11.VI.2017

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Světový den mám připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka.
Motto letošního Světového dne zní Nečekej až na katastrofu – Daruj krev – Daruj teď – Daruj častoMá povzbudit ty zdravé lidi, kteří dosud krev nedarovali, aby se zodpovědně rozhodli dárci krve stát. Ročně se ve světě uskuteční přes 110 milionů darů krve, z toho 47% probíhá v zemích s vyššími příjmy, kde žije 19% populace. V těchto zemích je nejčastějším příjemcem člověk nad 60 let věku – v plných 79% případů… WHO při příležitosti Světového dne připomíná potřebu dosáhnout 100% bezpříspěvkovosti odběrů krve ve světě – momentálně je tomu tak v šesti desítkách zemí, včetně samozřejmě ČR, kde tohoto cíle v případě plné krve bylo dosaženo již v r. 1982…

Právě dárcovství krve oproštěné od finanční motivace je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří od té doby k
hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve, neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO – v současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 260 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné sice není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace. Desátým rokem v ČR působí plazmaferetická centra zaměřená na vývoz krevní plazmy, která svým klientům poskytují finanční příspěvek. Krom toho, že tím může vzniknout dojem, že nechat si za odběr „zaplatit“ je vlastně normální, tak od počátku jejich činnosti dochází také k poklesu ročního množství nových dárců krve v nemocničních transfúzních zařízeních, tedy dárců krve pro pacienty v ČR.K naplnění motta letošního Světového dne může každý zdravý člověk využít například ještě týden probíhající kampaně
Daruj krev s Českým rozhlasem, která tradičně probíhá pod záštitou ČČK.
Cílem je, aby co největší část zdravé populace byla registrována jako bezpříspěvkoví dárci krve. Počet a konkrétní data odběrů samotných se pak samozřejmě přizpůsobují zdravotnímu stavu a časovým možnostem každého z dárců.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                                   Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                             ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZE 7.VI.2017
40 LET DODATKOVÝCH PROTOKOLŮ K ŽENEVSKÝM ÚMLUVÁM –
40 LET NOVÉHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA


Osmého června 1977 v Ženevě zástupci 109 států světa – včetně obou tehdejších supervelmocí USA a SSSR a včetně Československa – konsensuálně přijali texty dvou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. Tento okamžik je pokládán za významný mezník v kodifikaci mezinárodního humanitárního práva a oba protokoly jsou aktuální i dnes, po čtyřech desítkách let. Čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí válek z 12.8.1949 jsou všeobecně považovány za základní kodex mezinárodního humanitárního práva chránícího vybrané skupiny osob před válečným násilím a s cílem mírnit lidské utrpení regulujícího způsoby a prostředky vedení ozbrojených konfliktů. Jejich smluvními stranami jsou dnes všechny suverénní státy světa. Mohl by vzniknout dojem, že jejich doplnění přijetím dvou Dodatkových protokolů (1) v r. 1977 nezaslouží tolik pozornosti, jako Ženevské úmluvy samotné. Opak je však pravdou a ne nadarmo byly oba dodatkové protokoly v době svého přijetí nazývány „Chartou Humanity“.
V čem je hlavní přínos těchto smluv?
V první řadě
posilují ochranu zdravotní péče, tedy ochranu raněných a nemocných a těch,
kdo jim zdravotní péči poskytují. Zatímco Ženevským úmluvám z r. 1949 dominuje ochrana vojenských zdravotníků a vojenských zdravotnických zařízení, rozšiřuje první z Dodatkových protokolů ochranu právě civilních zdravotnických jednotek a civilních zdravotníků. Komplexně upravuje také práva nemocných.
Dodatkové protokoly
posilují postavení národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a to opět zejména na poli poskytování zdravotní péče a pomoci civilnímu obyvatelstvu.

V neposlední řadě bylo Dodatkovými protokoly mezinárodní humanitární právo obohaceno o řadu ustanovení chránících civilní populaci před útokem a jeho následky – mimo jiné tím, že byl poprvé definován pojem civilní objekt, jako každý jiný objekt, než objekt vojenský.
Významným přínosem zde byla kodifikace zákazu tzv.
nerozlišujících útoků nebo zakotvení ochrany organizací a personálu civilní obrany. Zapomenut by neměl být ani fakt, že druhý z Protokolů představoval první samostatnou úmluvu chránící obětí nemezinárodních ozbrojených konfliktů, tzv. občanských válek.
*
Oba Protokoly, byť v mnohém kodifikovaly již stávající
obyčejové právo své doby a přes to, že za uplynulých 40 let vznikla řada dalších norem mezinárodního humanitárního práva, si zachovávají svou aktuálnost a potřebnost i dnes a uplatňují se i v dnešních formách ozbrojených konfliktů. To potvrzuje mimořádný význam jejich přijetí. Zejména ochrana zdravotní péče je stále aktuální, jak o tom svědčí projekt Červeného kříže Health Care in Danger (Zdravotní péče v nebezpečí).
Více o významu obou dodatkových protokolů můžete nalézt v příspěvku prezidenta ČČK v Novinách ČČK č. 1/2017.


Doc. Dr. Marek Jukl                                                                        Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                                   ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 19.IV.2017

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2017

Osmý květen je Světovým dnem Červeného. Český červený kříž se k němu připojí slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR i dalšími akcemi. Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce připadá každoročně na osmý květen – den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta (1828-1910). Letos je Světový den slaven právě po sedmdesáté. Mezinárodní hnutí ČK&ČP dnes tvoří 190 národních společností, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností ČK&ČP, představuje 96 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků na celém světě.
Mezinárodní hnutí ČK&ČP je jedinou humanitární organizací, která je neustále přítomna prakticky v každém státě světa a může tak okamžitě poskytnout pomoc v případě katastrof, válek či jiných mimořádných situací. Ročně je příjemci naší pomoci a služeb na
380 milionů lidí na celé Zemi.
Zásadní je význam Základních principů ČK&ČP –
Humanita – Nestrannost – Neutralita –Nezávislost – Jednota a Světovost, jsou zárukou toho, že se trpícím dostane co možná úplné pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování. Český červený kříž má na dvě desítky tisíc členů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti projekty ČČK: výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními aktivitami, dětskou odbornou léčebnou v Bukovanech, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory. V loňském roce jsme pomáhali také v zahraničí – zorganizovali jsme humanitární pomoc přímo do Sýrie, která byla první materiální pomocí ze zemí EU od r.2011, dokončili jsme také výstavbu zdravotnického střediska v Nepálu.
Letos si připomeneme 20. výročí rozsáhlých povodní na Moravě, jejichž obětem poskytl ČČK okamžitou i následnou pomoc v objemu
565.000.000 Kč. V úterý 2. května od 11:00 hod. se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan Milan Štěch.  Následovat bude v sobotu 13.května v 11:00 v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní předání Zlatých křížů ČČK I. třídy bezpříspěvkovým dárcům krve za 160 darů krve či jejích složek.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                      Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                 ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 14.IV.2017

POMOC PRO DĚTSKÉ UPRCHLÍKY V LIBANONU


Dnes byla do Libanonu dopravena zásilka s humanitární pomocí určenou dětem –syrským běžencům. Do Libanonu byla dnes v ranních hodinách dopravena zásilka s humanitární pomocí, která obsahuje školní potřeby, hračky, šatstvo a sportovní obuv. Celková hmotnost zásilky činí 503 kg a její hodnota 99.781 Kč. Šatstvo a hračky pocházejí ze sbírky uskutečněné studenty International School of Prague, sportovní obuv poskytl Nadační fond Shoes4Life a školní potřeby zakoupil Český červený kříž, který se rovněž ujal organizace pomoci a zajistil také její předání  Libanonskému červenému kříži, který se pomoci více než milionu uprchlíků ze Sýrie věnuje od počátku syrského konfliktu. Libanonský červený kříž zajistí distribuci pomoci dětským uprchlíkům ze Sýrie, kteří žijí v uprchlických táborech v Libanonu.
Přepravu zdarma umožnily ČSA.


Doc. Dr. Marek Jukl                                                   Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                              ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 15. I. 2017

 

slavnostní předání střediska do rukou prezidenta Nepálského Červeného kříže

Český červený kříž předal do užívání zdravotní středisko v Nepálu Součásti pomoci, kterou Český červený kříž (ČČK) v Nepálu poskytoval v roce 2015 obětem zemětřesení jako jedna z prvních zahraničních organizací byla také výstavba zdravotnického zařízení, neboť zemětřesení vážně poškodilo také mnohá zdravotnická zařízení. Po dohodě s Nepálským ČK a místními úřady byla získána potřebná povolení a r. 2016 byla zahájena stavba zdravotnického střediska ve velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, konkrétně v obci Limpatar, což je navíc těžko dostupná oblast. Středisko bylo úspěšně dokončeno a právě před týdnem je ČČK slavnostně předal prezidentovi Nepálského Červeného kříže. Slavnosti se zúčastnili také místní obyvatelé, kteří si středisko mohli prohlédnout. Přítomen byl i lékař, který zahájí vlastní činnost tohoto zdravotnického zařízení, jediného v této oblasti…
Středisko má spádovou oblast kolem 3.000 osob a jde o budovu stavěnou tak, aby odolala zemětřesením, tedy se železobetonovým skeletem a stropy. Krom stavby samotné pořídil ČČK také zdravotnický materiál a přístrojové vybavení (včetně např. RTG přístroje. hematologického analyzéru a pod. Budova samotná stála 1,2 mil. Kč, což je dáno nízkými pořizovacími náklady v Nepálu, vybavení pak bylo pořízeno za 2,02 mil. Kč. Projekt je realizován v partnerství s Nepálským ČK a je financován jednak z prostředků veřejné finanční sbírky zbylých po realizaci předloňské části pomoci, podpory MZV ČR a vlastních prostředků ČČK.


Doc. Dr. Marek Jukl                                                              Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                       ředitel Úřadu ČČK


 TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 12. XII. 2016


Další humanitární pomoc Červeného kříže pro Sýriisy12122016-2

Již pátá letošní zásilka humanitární pomoci Českého červeného kříže bude dnes předána v Sýrii. Český červený kříž (ČČK) podporuje od počátku ozbrojeného konfliktu v Sýrii pomocné aktivity ve prospěch obětí konfliktu. V letošním roce to byla materiální pomoc uskutečněná ve dvou etapách (červen a říjen) celkem čtyřmi lety. Pomoc je vždy realizována ve spolupráci obou partnerských národních společností Mezinárodního 

Část pomoci na palubě letadla

Část pomoci na palubě letadla

Červeného kříže, a to ČČK a Syrského arabského červeného půlměsíce (SARC). Dnes do Sýrie odletěla pátá zásilka, která je opět zaměřena na podporu zdravotní péče, kterou národní společnost SARC poskytuje lidem v oblastech zasažených občanskou válkou. Jde o dialyzační jednotku spolu s příslušenstvím a zdravotnickým materiálem pro ošetření 60 pacientů, zařízení pro přípravu vody pro dialýzu (přenosná reverzní osmóza,) a 4 ks defibrilátorů. Hodnota přístrojů činí 1.435.000 Kč a potřebné finance poskytly Nadace ČEZ a Nadace AGROFERT. SARC spolu s dalšími složkami Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytuje pomoc na 2/3 – 3/4 syrského území, bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje. Pomoci ČK&ČP v Sýrii se měsíčně dostane pěti milionům Syřanů, především vnitřně přesídleným osobám. Právě přepravená zásilka zmírňuje konkrétní lidské utrpení přímo v místě jeho vzniku. Pomoc ČČK se dostává přímo k potřebným a přispívá k naplnění zásady, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku.


Doc. Dr. Marek Jukl                                                      Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                               ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZE 25. XI. 2016


50. VÝROČÍ ÚMRTÍ ALICE MASARYKOVÉ

sdr

Dne 29. listopadu 2016 si připomínáme 50. výročí úmrtí Alice Masarykovézakladatelky a první předsedkyně Československého červeného kříže, jehož pokračovatelem je Český červený kříž. Založení ČSČK bylo z pohledu A. Masarykové logickým krokem, kterým chtěla přispět ke zlepšení zdravotní a sociální situace v novém státě, neboť právě sociálním a zdravotním otázkám se dlouhodobě věnovala. Návrh na ustavení samostatné československé národní společnosti Červeného kříže získal podporu 1. února 1919 a následně ji T. G. Masaryk, prezident republiky, do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval.
Po jejím vedením se ČSČK stal moderní společností Červeného kříže, zcela v duchu moderních trendů Mezinárodního Červeného kříže, dle nichž se národní Červené kříže měly výrazněji zaměřit i na mírové programy zdravotnické a sociální. ČSČK tak například vybudoval síť sociálních i zdravotnických zařízení, včetně sítě zdravotnické záchranné služby. Významný podíl A. Masarykové byl též v rozvoji zdravotně sociálního školství ČSČK.
Mnichov a německá okupace zdárný rozvoj díla A. Masarykové přerušily, k plnému angažmá v ČSČK se nevrátila ani po r.1945. Přesto její myšlenky byly v ČSČK živé i
v následujících letech. Alice Masaryková zemřela v Chikagu 19.11.1966 ve věku 87 let, její ostatky spočinuly v rodinném hrobě v Lánech v r. 1994.ČČK se k odkazu A. Masarykové hlásí – nejvyšší vyznamenáním ČČK je medaile nesoucí jméno zakladatelky ČSČK.

Doc. Dr. Marek Jukl                                             Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                          ředitel Úřadu ČČK


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10.X.2016


Další humanitární pomoc Červeného kříže předána v Sýrii
Český červený kříž byl realizátorem již druhé letošní dodávky humanitární pomoci do Sýrie o objemu přes 6 tun a hodnotě 4,2 miliony Kč, která se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR. Český červený kříž (ČČK) dlouhodobě podporuje pomocné aktivity ve prospěch obětí ozbrojeného konfliktu v Sýrii, a proto velmi oceňuje přístup MZV ČR, díky jehož podpoře i spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se mohla již druhá letošní zásilka humanitární pomoci uskutečnit (první zásilka se uskutečnila v červnu t.r.). Obsah zásilky je cílený a vychází přímo z konkrétních potřeb zjištěných v terénu díky spolupráci obou národních společností Mezinárodního Červeného kříže, a to ČČK a Syrského arabského Červeného půlměsíce (SARC).
Zásilka je tentokrát zaměřena na
podporu zdravotní péče, kterou SARC poskytuje lidem v oblastech zasažených občanskou válkou. Jde o čtyři dialyzační jednotky spolu se zásobami k nim příslušného zdravotnického materiálu, zejména dialyzačními roztoky. Doplňkem zásilky je několik desítek invalidních vozíků. Pomoc předal v Damašku dne 9.10.2016 ředitel Úřadu ČČK Dr. Josef Konečný generálnímu tajemníkovi SARC Marwanu Abdallahovi. SARC spolu s dalšími složkami Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytuje pomoc na 2/3 – 3/4 syrského území, bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje. Pomoci ČK&ČP v Sýrii se měsíčně dostane pěti milionům Syřanů, především vnitřně přesídleným osobám. Právě přepravená zásilka zmírňuje konkrétní lidské utrpení přímo v místě jeho vzniku. Pomoc ČČK se dostává přímo k potřebným a přispívá k naplnění zásady, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku. Za přípravu podkladů pro celní odbavení děkujeme agentuře GERLACH, tradičnímu partnerovi ČČK. ČČK věří, že za podpory MZV ČR bude realizace pomoci do Sýrie dále pokračovat.


Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 26. IX. 2016


Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní:
Mezinárodní Červený kříž vyzývá státy, aby využily jedinečnou příležitost k postupu v jaderném odzbrojení 

U příležitosti Mezinárodního dne za úplné odstranění jaderných zbraní dnes Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyzvaly státy, aby – v souladu se svými stávajícími závazky – zahájily jednání o smlouvě o zákazu a úplném odstranění jaderných zbraní. Tato výzva přichází během zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, které může rozhodnout o svolání konference ke sjednání smlouvy zakazující použití jaderných zbraní a vedoucí k jejich úplnému odstranění, která by se mohla konat v r. 2017. Státy by tak jednaly v souladu s doporučením Pracovní skupiny OSN pro jaderné odzbrojení přijatým s širokou podporou států v srpnu tohoto roku. Poprvé v jejich 70leté historii by se tak mohl zákaz jaderných zbraní stát skutečností. „Vyzývám všechny státy, aby tuto příležitost využily,“ řekl prezident Mezinárodního výboru ČK Peter Maurer, podle nějž nastal čas pro světové leadery, aby se v této záležitosti ujali vedení. „Musíme se zbavit svět jaderných zbraní jednou provždy. Dokud tak neučiníme, zůstává zde možnost jejich úmyslného nebo náhodného použití, riziko katastrofálních a dlouhodobými následků: na lidské zdraví, životní prostředí, klima, produkci potravin a socio ekonomický rozvoj. Zbavit svět jaderných zbraní je humanitárním imperativem,“ uvedl P. Maurer dále. Na snímku: Sv. Jiří bojuje s drakem zhotoveným z jaderných raket USA a SSSR (zdroj: OSN) „Historie již ukázala, jaké jsou humanitární důsledky použití jaderných zbraní – dokonce jedné jediné – jde o hrůzu nevyjádřitelnou slovy a trvající po dekády,“ doplnil Tadateru Konoé, prezident Mezinárodní federace společností ČK&ČP a současně hlava japonského Červeného kříže. „Lékaři v nemocnicích Japonského ČK stále – více než 70 let po svržení jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki – mají stále v péči mnoho tisíc lidí, kteří se dodnes potýkají s dlouhodobými vážnými dopady užití jaderných zbraní na své zdraví. Většina dnešních jaderných zbraní mají mnohonásobně silnější efekt, než měly pumy použité v r. 1945,“ pokračoval T. Konoé a zdůraznil, že efektivní poskytování humanitární pomoci by v takovém případě bylo prakticky nemožné a žádné mezinárodní plánu pro tuto eventualitu neexistují. Mezinárodní hnutí ČK&ČP v roce 2011, v návaznosti na výzvy činěné od r.1945, vydalo historický apel, aby jaderné zbraně byly zakázány a odstraněny. 

» o jaderných zbraních z pohledu mezinárodního humanitárního práva

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZE 7.IX.2016

10.září 2016: SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

sdpp
Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka.
Naučit se základní dovednosti první pomoci není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání každého z nás. Letošní Světový den se zaměřuje mj. na děti, jako příjemce, ale i jako poskytovatele první pomoci. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce představuje největšího školitele předlékařské první pomoci – jeho 180.000 instruktorů ročně naučí první pomoc více než
15 milionů lidí. Český červený kříž v loňském roce naučil první pomoc 43.737 osob. Tradičně se věnuje i výuce první pomoci dětí a mládeže – např. právě u příležitosti letošního Světového dne představil publikaci Děti v dopravě.
Pozitivní ohlasy stále zaznamenáváme i na naši mobilní aplikaci
První pomoc, kterou si může každý zdarma stáhnout a která má jak edukativní, tak i „ostrou“ část, která Vás provede poskytnutím první pomoci. Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci – www.kurzyprvnipomoci.eu, které ČČK pořádá v celé republice.

.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                                                  Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                                           ředitel Úřadu ČČK


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 6.VIII.2016


Jaderne1
Jaderné zbraně musí být zakázány U příležitosti 71. výročí jaderného útoku na japonská města Hirošima (6.8.1945) a Nagasaki (9.8.1945) na sklonku II.světové války, prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer znovu potvrdil úmysl Mezinárodního hnutí ČK&ČP dosáhnout explicitního zákazu jaderných zbraní. Uvedl v této souvislosti, že ničivá síla jaderných zbraní nemá obdoby, dopad jejich potenciálního užití je katastrofický a zůstávají jedinou dosud nezakázanou zbraní hromadného ničení. Podle Mezinárodního soudního dvora (1996) podléhá eventuální užití jaderných zbraní všem pravidlům mezinárodního humanitárního práva. Soud konstatoval, že případné použití jaderných zbraní by obecně protiřečilo pravidlům mezinárodního práva aplikovatelného v ozbrojených konfliktech, zejména principům a pravidlům práva humanitárního. Explicitní zákaz a následná eliminace jaderných zbraní by však podle Červeného kříže napomohl vyjasnit pravidla pro vedení války a také odstranit riziko jejich náhodného spuštění či zneužití. 

» Více o zákazu jaderných zbraní 

 Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 13.VI.2016

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Světový den mám připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Téma letošního Světového dne zní KREV NÁS SPOJUJEWHO při příležitosti letošního Světového dne připomíná loni vyhlášený cíl – dosáhnout do r. 2020 100% bezpříspěvkovosti odběrů krve ve světě – momentálně je to 62 zemí, včetně samozřejmě ČR, kde tohoto cíle v případě plné krve bylo dosaženo již v r. 1982…SDDK2016

Ppřipomeňme, že kampaň za dárcovství oproštěné od finančních motivů byla Červeným křížem vyhlášena v r. 1959 a v Československu ji tehdejší ČSČK zahájil již v r. 1960. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří od té doby k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve , neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO.  V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace. Každý zdravý člověk může využít například ještě týden probíhající kampaně Daruj krev s Českým rozhlasem, která tradičně probíhá pod záštitou ČČK. Cílem je, aby co největší část zdravé populace byla registrována jako bezpříspěvkoví dárci krve. Počet a konkrétní data odběrů samotných se pak samozřejmě přizpůsobují zdravotnímu stavu a časovým možnostem každého z dárců. Jsme přesvědčeni, že i sdělovací prostředky připomenou české veřejnosti tento den.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                 Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                           ředitel Úřadu ČČK


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 6.VI.2016

Humanitární pomoc předána v Sýrii

22Český červený kříž byl realizátorem dodávky humanitární pomoci do Sýrie o objemu téměř 6 tun a hodnotě 3 miliony Kč, která se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR. Převzata byla v Damašku dne 5. a 6. června 2016.
Český červený kříž (ČČK) se snaží podporovat pomocné aktivity ve prospěch obětí ozbrojeného konfliktu v Sýrii dlouhodobě, a proto velmi oceňuje přístup MZV ČR, díky jehož podpoře i spolupráci s Ministerstvem obrany ČR se mohla tato zásilka humanitární pomoci uskutečnit.
Obsah zásilky je cílený a vychází z přímo v terénu zjištěných konkrétních potřeb, což je umožněno dlouhodobou spoluprací složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a to ČČK a Syrského arabského Červeného půlměsíce (SARC). Pomoci ČK&ČP v Sýrii se měsíčně dostane pěti milionům Syřanů, především vnitřně přesídleným osobám. Právě přepravená zásilka zmírňuje konkrétní lidské utrpení přímo v místě jeho vzniku. Syrští kolegové poskytnutou pomoc hodnotili velmi pozitivně. Obsahem zásilky jsou čtyři plynové mobilní kuchyně, cca 160 invalidních vozíků, 160 chodítek a 24110 berlí spolu s tisícem speciálních uhlíkových obvazů. Uplatnění naleznou především v oblastech Zabadany, Madaya, Foaa, Kefraya, Saydeh Zenab a Tartous (tábor Banyas), konkrétně tak umožní rozšíření výdeje teplých jídel strádajícímu obyvatelstvu (nyní je vydáváno cca 600 tis. dávek teplých jídel měsíčně) a zlepšení úrovně zdravotní péče v oblastech zasažených válkou.
Uvedená pomoc byla předána prezidentem ČČK Doc. Markem Juklem a ředitelem Úřadu ČČK Dr. Josefem Konečným, za SARC ji převzal Dr. Abdul Rahman Attar, prezident SARC, Marwan Abdallah, generální tajemník SARC, ing. Tammam Muhrez, vedoucí operací SARC a Basel Salah Eddin, vedoucí oddělení logistiky SARC.
Přítomna byla rovněž velvyslankyně České republiky v Damašku Dr. Eva Filipi a zástupce MZV ČR. SARC spolu s dalšími složkami Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytuje pomoc na 2/3 – 3/4 syrského území, bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje. Naše pomoc se tak dostane přímo k potřebným a přispěje k naplnění zásady, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku. ČČK věří, že za podpory MZV ČR bude realizace pomoci do Sýrie dále pokračovat.

https://www.youtube.com/watch?v=-mrm4iEBd3U&feature=youtu.be

» Tisková zpráva MZV ČR

.

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 25.IV.2016

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2016Logo_EFE_Typo_baseline_Movement_GB

Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže. Český červený kříž se k němu připojí slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR i dalšími akcemi.
Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce si připomínáme 8. května – v den narození jeho zakladatele Henri Dunanta (1828-1910). Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružuje 190 národních společností, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federaci společností ČK&ČP, představuje 96 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků v celém světě. Naše permanentní celosvětová přítomnost umožňuje takřka okamžitě zasáhnout kdekoli na Zemi + poskytnout ročně pomoc a služby více než 380 milionům lidí, v hodnotě téměř 900 miliard Kč.
Letošnímu roku předcházelo prosincové zasedání 32. Mezinárodní konference ČK&ČP, která účastí vládních delegací 196 států – smluvních stran Ženevských úmluv spolu s delegacemi všech složek Hnutí ČK&ČP představuje největším světové humanitární fórum. Konference potvrdila platnost Základních principů – Humanita Nestrannost Neutralita – Nezávislost – Jednota a Světovost, které jsou zárukou toho, že se trpícím dostane co možná úplné pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování, ať již jde o oběti válek či katastrof.
Český červený kříž se svými dvěma desítkami tisíc členů, dobrovolníků a zaměstnanců
snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti svými projekty – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními aktivitami, dětskou odbornou léčebnou v Bukovanech, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory. V loňském roce jsme pomáhali také v zahraničí – obětem zemětřesení v Nepálu a obětem války na Ukrajině.
V pondělí 9. května od 11:00 hod. se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan Milan Štěch. Tomuto shromáždění bude předcházet v sobotu 7.května v 11:00 v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní předání Zlatých křížů ČČK I. třídy bezpříspěvkovým dárcům krve za 160 darů krve či jejích složek.

.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                          Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                    ředitel Úřadu ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 19.IV.2016

EKVÁDOR, ÍRÁN, JAPONSKO: ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ

iran2Za jediný víkend zasáhly živelní pohromy vážně tři země – v Ekvádoru i Japonsku to bylo 16.4.2016 zemětřesení, v Íránu to byly přívalové deště od 13.4.2016 až do víkendu. Přesto, že jsou tyto země geograficky vzdáleny, spojuje je Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jehož dvě desítky tisíc příslušníků ve všech třech zemích od prvního dne poskytli pomoc 27.400 obětem těchto katastrof.
Po otřesech o síle 7,8° Richterovy stupnice, které připravily o život několik set a zranily několik tisíc osob, nasadil Červený kříž Ekvádoru tisíc členů svých záchranných týmů. Krom předlékařské první pomoci se zaměřil na zjišťování následků zemětřesení a zahájil distribuci základních potřeb (přikrývky, stany, kanystry, hygienické potřeby, pitné vody a pod.). Letecké monitorovací týmy Federace ČK&ČP, které zjišťují rozsah následků zemětřesení a své výsledky sdělují nejen Červenému kříži, ale i státním úřadům.japan2

V Japonsku zasáhlo zemětřesení 16.4.2016 oblast Kumamoto, vyžádalo si 41 obětí na životech a několik tisíc raněných, z nichž přes 2.000 ošetřil Červený kříž ve své tamní nemocnici. V terénu nasadil první den 23 záchranných týmů a do pohotovosti uvedl dalších 450 (celkem 7.000 osob).

V Íránu zasáhly bleskové povodně 12 provincií. V prvních 48 hodinách nasadil Íránský ČP do terénu 138 týmů s 550 členy, včera již počet jeho příslušníků v terénu stoupl na 1.300. V prvních třech dnech poskytl záchranné a humanitární služby 11.000 lidem postižených povodněmi.

Doc. Dr. Marek Jukl                                       Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                               ředitel Úřadu ČČK


 INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 11.I.2016

SÝRIE: HUMANITÁRNÍ KONVOJ ČERVENÉHO KŘÍŽE NA CESTĚ DO OBKLÍČENÝCH MĚST

Jak právě oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), vydal se dnes na cestu humanitární konvoj, do syrských měst, která jsou dlouhodobě obklíčena. Jedná se o města Madaya (v regionu Starý Damašek), Foua a Kefraya (nedaleko města Idlib)1. První konvoj tvoří na čtyři desítky kamionů opatřených znaky Syrského arabského Červeného půlměsíce za doprovodu vozidel MVČK vezoucích potraviny, zdravotnický materiál a léčiva, přikrývky a další materiál. MVČK se dále zaměří na poskytování zdravotnické pomoci v oblastech. Klíčový souhlas získal MVČK od syrských úřadů 7.1.2016. Naposledy byla humanitární pomoc do Madaye dopravena v říjnu. [video]

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK

Syrie012016


INFORMACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10.I.2016
VÁLKY, NÁSILÍ, KATASTROFY, HUMANITA: ČERVENÝ KŘÍŽ SPOLU
S VLÁDAMI JEDNAL O HUMANITÁRNÍCH OTÁZKÁCH
– VYDÁNA ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE –

Power-of-humanity-logoČeský červený kříž na svých stránkách zveřejnil zprávu o průběhu a výsledcích 32. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která skončila v Ženevě právě před měsícem. Mezinárodní konference ČK&ČP jsou ojedinělým humanitárním fórem, na němž se setkávají zástupci všech složek Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce s delegacemi vlád – účastníků Ženevských úmluv o ochraně obětí válek [což jsou de facto všechny státy světa].
Mottem jednání bylo Síla humanity, cílem bylo ke společnému postupu za touto ideou sjednotit všechny účastníky.

Zpráva o konferenci je ke stažení na http://cervenykriz.eu/cz/569.aspx .

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10.VI.2015

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

DSC_0024Světový den dárců krve byl poprvé slaven právě před 10 lety, a to z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného  půlměsíce. Byl za něj vybrán 14. červen, výroční den narození K. Landsteinera, který mj. objevil tzv. Rh-faktor. Světový den mám připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka.
Téma letošního Světového dne zní Děkuji, že jsi mi zachránil život a vyzývá k častějšímu a dobrovolnému dárcovství. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků a léčiv z krve připravovaných stále aktuálním tématem.
Každoročně se ve světě uskuteční 108 milionů odběrů krve a jejích složek, přičemž v 62 zemích již bylo dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů (srovnání: v roce 2002 to bylo 40 zemí) a cílem WHO a MF ČK & ČP je dosáhnout bezplatnosti celosvětově do roku 2020. Plná polovina odběrů se uskuteční v rozvinutých zemích, v nichž žije jen 18% světové populace.
DSC_0005V letošním roce si připomínáme 55. výročí zahájení kampaně Československého červeného kříže za bezpříspěvkové dárcovství krve, dárcovství celosvětově pokládané za nejlepší záruku bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není.
Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve, neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO. V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace.
Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 10-20-40, Zlaté kříže ČČK za 80-120-160 bezpříspěvkových odběrů a nově byla zavedena plaketa Dar krve – dar života za 250 odběrů).ambasadori_ceskyrozhlas

Český červený kříž i letos převzal záštitu nad akcí Daruj krev s Českým rozhlasem zaměřenou na získání nových dárců krve. U příležitosti Světového dne dárců krve budou v sobotu 13.6.2015 v 11:00 v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostně předány Zlaté kříže ČČK I.třídy dárcům krve za 160 bezpříspěvkových odběrů. Jsme přesvědčeni, že i sdělovací prostředky připomenou české veřejnosti tento den.

Doc. Dr. Marek Jukl                                               Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                        ředitel Úřadu ČČK